3D РЕ-ИНЖЕНЕРИНГ


"АДА 3Д" ООД предлага обратно проектиране или ре-инженеринг (reverse engineering, респ. re-engineering) на съществуващи изделия, детайли или елементи чрез 3Д сканиране на физическите обекти и последваща обработка на получените данни. С помощта на тази технология е възможно да се моделират с голяма точност сложни повърхнини, което с класически инструменти като шублер е трудно или практически невъзможно.

Използвайки различни техники като създаване на полилинии от повърхността, извличане на геометрични примитиви (равнини, кръгове, цилиндри, сфери и други), NURBS-моделиране и т.н., се създава модел на базата на данните от 3Д сканирането, при което се постига копие на физическия обект с инженерна точност на съответствие.

При специфициране допълнително могат да бъдат нанесени корекции и усъвършенствания на CAD модела, който опционно може да бъде предоставен с цялостната си история на построяване, което да позволява последващи модификации в пакети като Solidworks.


3D ре-инженеринг

Ре-инженирингът е особено подходящ в следните случаи:
- изгубена, унищожена или непълна проектна документация на дадено изделие
- производителят е спрял изработката или доставката на даден детайл или продукт
- производителят предлага изделието на нова, много по-висока цена
- оригиналното изделие е с лоши характеристики и е нужно тяхното коригиране
- оригиналното изделие е от материали, които лесно се износват или са неподходящи
- възстановяване на износен детайл, пречещ за нормалната работа на дадена машина или оборудване

Преимуществата, които тази услуга ще Ви даде, са:
- ускорен процес на обратно проектиране
- 3D инспекция на отклоненията на получените CAD модели от оригиналните сканирани данни
- висока точност при възпроизвеждане на сложни геометрични и свободни повърхнини (до 50 µm)