3D СКАНИРАНЕ


„АДА 3Д” ООД предлага професионално безконтактно 3D дигитализиране както в офиса на фирмата, така и на място, посочено от клиента.


Използва се иновативна индустриална мобилна роботизирана система (RoboScanner) за безцветно сканиране със структурирана светлина, предназначена за обекти с малкa до средна големина (50 - 1500 мм).


Системата позволява бързо многостранно 3D сканиране с резолюция и точност от порядъка на 0.05 – 0.2 мм, което я прави подходяща дори и за взискателни инженерни приложения.


3D сканиране 3D сканиране